i-Collection

Softwares & Knowledge Bank

System Maintenance

Acelogix ကေနျဖန္႔ခ်ိလုိက္ တဲ့ Ace Utilities  ဟာ ကြန္ပ်ဴတာကို အၿမဲတမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မား ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏုိုင္မယ့္  System Maintenance   ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြ  အစံုအလင္ပါရွိတဲ့အျပင္ ေစ်းႏႈန္း လည္း  သက္သာ တာေၾကာင့္အသံုးျပဳသူေတြ သေဘာက် ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီေဆာ့ဖ္၀ဲဟာ ပီစီကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းက temporary  ဖုိင္ေတြနဲ႔  မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ junk  ဖိုင္ေတြကို  ရွင္းလင္းၿပီး Windows registry  အတြင္းကပ႐ိုဂရမ္ေတြနဲ႔ အဆက္ အသြယ္မရွိေတာ့ဘဲ entry  ေတြကို  ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ browser  အ တြင္းက cache  ေတြ၊ cookies   ေတြကိုရွင္း လင္းျခင္းတုိ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့ အျပင္ Startup manager, Start  Menu နဲ႔ Desktop အတြင္းကတျခားဖုိင္ေတြ၊ ပ႐ိုဂရမ္ ေတြနဲ႔ခ်ိတ္  ဆက္မႈမရွိေတာ့တဲ့ shortcut ေတြကို ျပင္ဆင္ေပးမယ့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္၊ harddrive၊ အတြင္းက  uplicate  ဖိုင္ေတြကို ရွင္းလင္း ေပးမယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ application  ေတြကိုအလြယ္တကူ uninstall  ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စတာေတြ ပါ၀င္လာတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒီပ႐ိုဂရမ္ကေန application   ေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္တုိ႔ရဲ႕အသံုးျပဳမႈ history ကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေပးမယ့္ Plug-in  တုိ႔ကိုလည္း  ေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။  ကုမၸဏီကေန Ace Utilities   ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုရက္ေပါင္း၃၀အခမဲ့  စမ္းသပ္အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး ၀ယ္ယူဖုိ႔ အတြက္ကေတာ့ ၂၉ ေဒၚလာ  သတ္မွတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Soft Sea ကေနေလ့လာ သံုးသပ္မႈအရဒီေဆာ့ဖ္၀ဲဟာ အ လားတူ System Maintenance  ေဆာ့ဖ္၀ဲ ေတြထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကယ္၅ပြင့္အဆင့္အျဖစ္ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ခံထားရတာကို  ေတြ႕ ရပါတယ္။  ပ႐ိုဂရမ္ရဲ႕ interface  ကရွင္း လင္းၿပီး navigate လုပ္ရာမွာ  ဒီ Ace Utilities  အတြင္း က All-In-One wizard  ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အသံုးျပဳႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ One-Click Maintenance  က registry  အတြင္းမွာတျခား ပ႐ိုဂရမ္ေတြနဲ႔ အခ်ိတ္ အဆက္မရွိေတာ့ တဲ့ entry  ေတြကိုဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ folder၊ အလြတ္ေတြ၊ ႏွစ္ေနရာမွာ ထပ္ေနတဲ့ ဖုိင္ေတြ၊ temporary  ဖိုင္ေတြ၊ ပ႐ိုဂရမ္ေတြနဲ႔ အခ်ိတ္ အဆက္မမိေတာ့တဲ့ shortcut ေတြ အားလံုးကို ဖယ္ရွားျခင္းစတာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းစတာ ေတြလုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုကို delete လုပ္လုိက္မိၿပီးေနာက္ Add/Remove Program  ထဲက်န္ရွိေနခဲ့တဲ့ reference  ေတြကိုဖယ္ရွားရွင္း လင္းေပးရာမွာလည္းကူညီႏုိင္မယ္ လုိ႔ဆုိထားပါတယ္/Startup Manager နဲ႕ Startup Guardန တို႔ ကေတာ့ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုကို install  လုပ္လုိက္ၿပီး Window  ရဲ႕ startup ထဲ၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ လက္ခံမလားဆုိတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္မယ့္အျပင္ startup ထဲ မွာရွိၿပီးသားပ႐ိုဂရမ္ေတြကိုလည္း အလြယ္တကူစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ Hardware diagnostics tool u hardware။ ေတြကိုမွန္မွန္ ကန္ကန္ install  လုပ္ထားမထားဆုိတာနဲ႔ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွိမရွိဆုိတာေတြကိုစစ္ေဆးေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Windows။ အတြင္း run  ေနတဲ့ပ႐ိုဂရမ္ေတြရဲ႕ process  ကိုအလြယ္တကူအဆံုး သတ္ေပးႏုိင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင့္လည္းကြန္ပ်ဴတာထဲ spyware ေတြ၀င္ေရာက္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးပစ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။   ဒီ Ace Utilities  ရဲ႕အေကာင္း ဆံုးလုိ႔သတ္မွတ္ရႏုိင္တဲ့လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကေတာ့ Registry Repair tool ပဲျဖစ္ပါတယ္။  Registry ဆုိတာဟာ Windows အတြက္ အထိအခုိက္အတိမ္းအေစာင္း လံုး၀မခံႏုိင္တဲ့ေနရာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ registry  ကိုရွင္းလင္းၿပီး တုိင္းမွာ Ace Utilities uae Undo  ဖုိင္တစ္ခုဖန္တီးေပးထားၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ၾကံဳလာရပါကအလြယ္တကူ restore  ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေအာင္သိမ္းဆည္း ေပးထားတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။   Secure Deleteလုိ႔အမည္ ေပးထားတဲ့ tool  ကေတာ့ကြန္ပ်ဴ တာထဲက ေနဖ်က္လုိက္ၿပီး သားဖုိင္ေတြကုိတျခားပ႐ိုဂရမ္ေတြသံုးကာေခၚ ယူၾကည့္႐ႈလုိ႔ မရ ႏုိင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္အ စိုးရရဲ႕စံၫႊန္းအရဖ်က္လုိက္ၿပီးသား ဖုိင္ေတြအေပၚ အဓိပၸါယ္မဲ့အခ်က္ အလက္ေတြ ၃ ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေရးသား ပါက လံုျခံဳတယ္လုိ႔ယူဆၿပီး အေမရိကန္စစ္တပ္ကေတာ့၇ႀကိမ္ထပ္ကာ ေရးသားေလ့ရွိေပမယ့္ဒီ Ace Utilities ကေတာ့ harddrive  အတြင္းကေန လံုး၀ေခၚယူ ၾကည့္႐ႈလုိ႔ မရႏုိင္ဖို႔အတြက္အဓိပၸါယ္မဲ့အခ်က္ အလက္ေတြ၁၀ႀကိမ္ထပ္ကာေရးသားေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ hard drive အတြင္းက အသံုးမလို ေတာ့တဲ့ ဖိုင္ေတြကိုရွင္း လင္းဖို႔အတြက္ Clean Disk tool, Broken Shortcut Cleaner, Disk Analysis tool  နဲ႔ Auto-Update  လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔လည္း ပါရွိ လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ Acelogix Software   ကေနဒီ ပ႐ိုဂရမ္၀ယ္ယူသူတုိင္းအတြက္ online FA  စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပး ထားၿပီးအခက္အခဲေတြျပႆနာရပ္ ေတြကို e-mail  ကေနေျဖရွင္းေပး မယ့္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုလည္းေပး ထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။   ျခံဳၿပီးသံုးသပ္ရရင္ေတာ့ Ac-elogix Software  ရဲ႕ Ace Utilities  ဟာေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္သက္သာ တဲ့အျပင္ကြန္ပ်ဴတာအတြက္လုိအပ္သမွ် Utilities  ေတြကိုတစ္ေနရာ တည္းမွာစုစည္းေပးထားၿပီးအလြယ္တကူအ သံုးျပဳကာစြမ္းေဆာင္ရည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္တာေၾကာင့္အသံုးျပဳ သူေတြသေဘာက်ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Internet ဂ်ာနယ္

အတြဲ(၉)အမွတ္(၃၀)

Advertisements

September 3, 2008 - Posted by | Software

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: